Tunceli

Bağın Kalesi

Bağın Kalesi Mazgirt ilçe merkezinin doğusunda il sınırının bitişiğinde yer alan Tarihçe Mazgirt ilçe merkezinin...

Çelebi Ağa Cami

Pertek ilçesinin güneyinde, Murat Irmağının kıyısında giriş kapısı üzerinde bulunan kitabeye göre 1569 yılında Ramazan...

Munzur Vadisi

Karasu ve Murat çöküntü alanları arasında yükselen Munzur Dağları’nın jeolojik yapısı, metamorfik, volkanik ve tortul...

Mazgirt Kalesi

Mazgirt ilçe merkezinin kuzeyinde, ilçeye hakim bir tepe üzerinde kurulmuştur. Büyük ölçüde yıkılmış olan kale...

Elti Hatun Cami

Mazgirt ilçe merkezinde İslam Mahallesinde bulunan caminin iki kitabesi bulunmaktadır. Camin taç kapı üzerine bulunan...